- CONFRONTACIÓ - DIÀLEG - DIALÈCTICA -

Jordi Domènech Masmitjà

La paraula clau per descriure l'obra, el procés creatiu i l'ímpetu teòric-filosòfic de Jordi Domènech Masmitjà és molt probablement “Dialogal-Dialèctic”.

Des dels primers treballs als inicis dels 80  fins a la producció actual, a les obres de Jordi Domènech Masmitjà es fa cada vegada més evident i més rica la confrontació de conceptes, temes, materials, tècniques, colors..., una confrontació, que quan mirem només un moment concret i determinat de la trajectòria, es pot entendre fins i tot com a contradicció. La contemplació del conjunt de l'obra, però, revela que la confrontació de pols molt oposats és el mètode d'aquest artista per abastar la totalitat de la seva percepció del món, per aproximar-s'hi des dels extrems. Així, els conceptes entren en diàleg, es qüestionen mútuament, es pot produir una relació dialèctica, que sovint fa possible la síntesi de diferents conceptes en una sola obra.

El collage ha adquirit cada vegada més importància a l'obra de Jordi Domènech Masmitjà. És actualment el procediment que amb més exactitud li permet, mitjançant el triple pas de construcció-destrucció-reconstrucció, no de reconciliar, però si  fer entrar en relació dialèctica els extrems de la seva personalitat artística.

Sigrid Werning.